De Vuurtoren

"Lighthouses don't go running all over an island looking for boats to safe: they just stand there, shining."

Er zijn er veel van en toch zijn ze allemaal anders. Uiteindelijk hebben ze allemaal hetzelfde doel. Mensen veilig begeleiden langs de kustlijn. Zorgen dat mensen uiteindelijk op eigen kracht hun weg vinden. Een vuurtoren kan dit alleen door zijn licht te laten zien. De codes die hij uitzendt zijn ook per vuurtoren verschillend. Zo weten de schepen die de kustlijn naderen waar ze zijn. Veilig thuis of in de buurt van het vaste land. Daar waar veiligheid voorop staat. 

Mascha Spoor en ik hebben elkaar hierin gevonden. We bundelen onze krachten en stralen dit uit naar de mensen om ons heen. Met ieder zijn eigen specialismen zenden wij onze codes uit.

schemaZo pakken we in de basis een heel pakket samen op veel verschillende gebieden:

Fysiek, mentaal, voeding, gedrag, emotioneel, spiritueel, beweging, rust en ontspanning

Als we iemand behandelen en begeleiden vanuit al deze gebieden vormt zich een prachtig plaatje:

  • je stelt je lichaam in staat optimaal te kunnen helen
  • je kunt weer volledig vertrouwen op je eigen ik
  • je komt terug bij jezelf en je eigen intuïtie, kracht en wijsheid
  • je leeft gezond
  • je bent bewuster van je lichaam
  • je kent de redenen waarom het lichaam bepaalde signalen afgeeft en wat je hier zelf aan kunt veranderen
  • op een natuurlijke wijze

 

Deze nauwe samenwerking koesteren we.
Wij zijn die vuurtorens. Je mag van deze veilige setting gebruik maken.